Korkeakouluopiskelija-ehdokkaat kuntavaaleissa

Kuntavaaleissa Turussa 2021 on monia korkeakouluehdokkaita, jotka R40K on halunnut tuoda esille, jotta korkeakoululaisten ääni saataisiin kuuluviin kuntapolitiikassa. Henkilötiedot on esitetty muodossa Etunimi Sukunimi, Äänestysnumero, Korkeakoulu. Alla olevat tiedot on kerätty kyselylomakkeella kaikilta Turun kaupunginvaltuustossa istuvilta puolueilta.

RKP/SFP:

Keskusta:

Perussuomalaiset:

Vasemmisto:

Vihreät:

SDP:

Kokoomus:

Kristillisdemokraatit: