Ryhmä 40 000? / Grupp 40 000?

 Klicka för att läsa på svenska

Ryhmä 40 000 -verkosto (R40K) on opiskelijoiden äänitorni kaupungin politiikkaan.

R40K:n tavoitteena on korkeakouluopiskelijoille tärkeiden asioiden edistäminen Turun kunnallispoliittisessa päätöksenteossa. Ryhmässä ovat mukana Turun Yliopiston Ylioppilaskunta, Åbo Akademis Studentkår, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO, Studerandekåren Novium vid Yrkeshögskolan Novia, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Ryhmä edustaa nimensä mukaisesti noin 40 000 korkeakouluopiskelijaa.

R40K:n kunnallispoliittinen ohjelma vuosille 2021-2023 tehtiin opiskelijoille suunnatun laajan kuntapoliittisen kyselyn pohjalta. Ohjelman teemoja ovat:

  1. Kunnianhimoisilla liikenneratkaisuilla Turku kestäväksi kaupungiksi
  2. Opiskelijat osana elävää kaupunkia
  3. Panostukset hyvinvointiin ja terveydenhuoltoon luovat suomen parhaan opiskelijakaupungin

Ohjelma on luettavista täältä .

Grupp 40 000 -nätverket är de studerandes röst i stadspolitiken.

Grupp 40 000 har som mål att främja viktiga frågor för högskolestuderanden i Åbo stads kommunalpolitiska beslutsfattande. Gruppen består av TYY, Åbo Akademis Studentkår, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO, Studerandekåren Novium vid Yrkeshögskolan Novia, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako och Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Precis som namnet hänvisar till representerar gruppen cirka 40 000 högskolestuderanden.

Grupp 40 000:s kommunalpolitiska program för 2017-2019 baserar sig på en enkät riktad till studeranden angående kommunalpolitiken. Programmets teman är: Studerandes delaktighet och koppling till Åbo, campusområdet som en del av staden och studerandes välbefinnande som grund för framgång.

Programmet kan läsas här.