Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

Ryhmä 40 000 – ohjausryhmä / Grupp 40 000

Puheenjohtaja / Ordförande

Olli-Pekka Paasivirta, Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY (tyy-sopo@utu.fi)

Muut / Övriga

Ina Laakso, Åbo Akademis Studentkår ÅAS (so@studentkaren.fi)

Inari Harjuniemi, Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY (tyy-pj@utu.fi)

Jukka-Pekka Salmela, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO (jukka-pekka.salmela@opiskelijakunta.net)