Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

Ryhmä 40 000 – ohjausryhmä / Grupp 40 000 – e-postlista

ryhma40k@lists.utu.fi

Puheenjohtaja / Ordförande

Pontus Lindroos, Åbo Akademis Studentkår (so@studentkaren.fi)

Muut / Övriga

Sasu Nieminen, O’Diako (sasu.nieminen@student.diak.fi)

Janne Salakka, Turun yliopiston ylioppilaskunta (tyy-kehy@utu.fi)

Jukka-Pekka Salmela, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO (jukka-pekka.salmela@opiskelijakunta.net)