Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

Ryhmä 40 000 – ohjausryhmä / Grupp 40 000

Ohjausryhmä koostuu ylioppilas- ja opiskelijakuntien puheenjohtajista sekä mahdollisista kunnallispoliittisista vastaavista. Ryhmän puheenjohtajuus vaihtelee kuntien välillä / Ledningsgruppen består av student- och studerandekårernas ordföranden och möjligt kommunalpolitisktansvariga. Gruppens ordförandeskap byts mellan de olika kårerna.

Kuntien yhteystiedot / Kårernas kontaktuppgifter:

Åbo Akademis Studentkår

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta

Turun Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta – TUO

Novium – Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia

Humanistisen Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta HUMAKO

Diakonia-ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta O’Diako